Бюджет участі в місті Житомирі

Координаційна рада – постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням міського голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію бюджету участі в місті Житомирі. До складу Координаційної Ради входить не більше 18 осіб, що обираються з числа представників територіальної громади міста Житомира.

Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови на основі пропозицій від представників територіальної громади міста Житомира.

Координаційна рада обирає зі свого складу голову та секретаря під час засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем одразу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради.

Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради має вирішальне значення.

Координаційна рада затверджується на термін два роки з моменту підписання розпорядження Житомирським міським головою.

Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.

Координаційна рада діє на підставі Положення про бюджет участі (громадський бюджет).